Din lokale BPA-leverandør

Vi er den lille BPA-leverandøren med det store hjertet. Vårt mål er til en hver tid å kunne tilby den beste BPA-tjenesten, slik at brukerne våre kan leve et så enkelt og selvstendig liv som mulig. Vi tilbyr tett oppfølging for alle våre medarbeidere, gode vilkår for våre assistenter og fleksibilitet for våre arbeidsledere. Brageva skal være et naturlig valg for deg.

Vi gjør alt på dine premisser, enkelt og greit! Vår styrke er at vi er lokale, tilstedeværende og at vi ser deg og dine behov. Det viktigste med brukerstyrt personlig assistanse, er å finne riktig assistent. Brageva har lang erfaring med bemanning innen helsesektoren og assistentyrket. Våre rekrutterings- og annonseverktøy er helt unike for bransjen, det er dette vi kan!

Hvor leverer vi BPA tjenester?

Vi jobber kontinuerlig med å utvide vårt tjenstetilbud og kan per dags dato levere BPA i følgende kommuner (se neste kolonne).

Ønsker du at vi skal kontakte deg angående BPA i Brageva?

Trondheim Kommune

Stjørdal Kommune

Steinkjer Kommune

Selbu Kommune

Tydal Kommune

Orkland Kommune

Meråker Kommune

Snåsa Kommune

Frosta Kommune

Verran Kommune

Kvinesdal Kommune

Voss Kommune

Fredrikstad Kommune

Halden Kommune

Råde Kommune

Hvaler Kommune

Ofte stilte spørsmål

BPA er en forkortelse for brukerstyrt personlig assistanse og har de siste årene blitt brukt som en slags erstatning eller supplement til tradisjonelle helse- og omsorgstjenester gitt av kommunen.

BPA kan sees på som en forlengelse av dine armer og ben. På denne måten står du fritt til å gjøre det du ønsker uansett utfordring. Du kan for eksempel delta på fritidsaktiviteter, dra på reise, dra på kino, jobbe eller studere. Bare fantasien setter grenser!

For å ha rett på brukerstyrt personlig assistanse må du:

  • Ha et stort assistansebehov. Dette betyr et behov på minst 25 til 32 timer per uke.
  • Ha et varig assistansebehov, som regel to år eller mer.
  • Være under 67 år

Alle tilfeller blir behandlet individuelt av den enkelte kommune og kan variere alt etter hvor en bor.

Du kan også få innvilget BPA om du ikke oppfyller rettigheten dersom kommunen finner det hensiktsmessig.

Man søker BPA ved å sende en søknad til kommunen du bor i. 

Brageva kan hjelpe deg med søknadsprosessen kostnadsfritt.

I en BPA-ordning er det den med assistansebehovet som i hovedsak bestemmer over sine assistenter. Den som er arbeidsleder har det daglige ansvaret for å drifte ordningen. Dette betyr at en står fritt til å ansette de assistentene man mener passer ordningen best. Man er dermed også selv ansvarlig for å lære opp assistentene på en slik måte at hjelpebehovet ditt, eller den du er arbeidsleder for, får dekket sitt daglige behov.

Formålet med BPA er å sikre at brukeren kan leve et så fritt og selvstendig liv som mulig. I hovedsak er det brukeren selv som bestemmer hvordan BPA-ordningen skal organiseres, både med tanke på når, hvor lenge og hvordan man skal få assistanse.

Funksjonsassistanse er et tilbud og en ordning der personer med funksjonsnedsettelse kan få assistent mens du er på jobb.

Brageva har arbeidsgiveransvar på samme måte som ved et ordinært BPA-vedtak. Forskjellen er at NAV styrer vedtaket.

NAV dekker lønn til assistenten som er med deg på jobb. Det tillates ikke at assistenten utfører dine ordinære arbeidsoppgaver, men en kan bistå slik at du er i stand til å gjøre jobben din. Dette kan være alt fra praktiske gjøremål til personlig hygiene i jobbhverdagen.

Funksjonsassistanse blir gitt til de som har behov for assistanse for å kunne gå ut i, eller beholde sitt ordinære arbeid eller lærlingplass. Man må være yrkesaktiv for å kunne søke.

I hovedsak må du sende søknad til NAV for å få innvilget funksjonsassistanse.

Les mer om funksjonsassistanse her

Arbeidsleder i Brageva

Hva kan du forvente deg som arbeidsleder?

 

Kurs og opplæring
Vi tilbyr kurs, kompetanseheving og løpende oppfølging , slik at du er komfortabel med din rolle som arbeidsleder. I ditt hjem, eller hos oss. Vi tilrettelegger også for kompetanseheving av assistenter ut ifra dine ønsker.

Driftsbudsjett
Brageva ønsker ikke at du som arbeidsleder skal ha unødvendige kostnader knyttet opp mot BPA-ordningen din. Derfor tilbyr vi et fleksibelt driftsbudsjett der vi gir 5% av den totale timesprisen tilbake til deg. Hos oss får du utlevert et bankkort slik at du enkelt kan legge ut for dine assistenter ved behov. Vi tilbyr også løsninger slik at du kan skanne kvitteringer til oss slik at du slipper unødvendig papirarbeid og postgang.

Råd og veiledning
Brageva ønsker å assistere deg i prosessen ved å skaffe seg BPA
Vi har flinke og erfarne rådgivere som kan hjelpe deg gjennom hele eller deler av prosessen. Vi er fleksibel og har et ønske om å hjelpe deg etter beste evne. Hos oss får du en jevnlig dialog og tett oppfølging fra en av våre rådgivere.

Vikarordning
Som eneste BPA-leverandør tilbyr vi en vikarordning dersom assistentene dine skulle bli syk i korte eller lengre perioder. Dette betyr at du kan kontakte oss slik at vi kan tilby deg en erstatning dersom du skulle trenge det. Vi henter da inn assistenter som allerede jobber i Brageva, slik at du får en større trygghet og mer forutsigbar hverdag. Vi mener denne løsningen er bedre enn ordinære omsorgstjenester fra kommunen.

Tilrettelegging
Vi ønsker å tilrettelegge på best og enklest mulig måte for våre arbeidsledere. Dette gjøres ved å digitalisere store deler av papirarbeidet som er knyttet til ordningen. Et eksempel kan være at arbeidskontrakter og timelister signeres og godkjennes elektronisk. Vi ser stadig etter nye løsninger for å forenkle din hverdag som arbeidsleder. Våre nettsider er tilpasset til bruk av telefon og nettbrett.

Assistent i Brageva

Hva kan du forvente deg som assistent?

 

Konkurransedyktig lønn
Brageva er opptatt av å ta vare på alle sine ansatte. Vi mener at assistentyrket er en viktig jobb for våre brukere og vi setter pris på den jobben som blir gjort. Derfor ønsker vi å tilby en konkurransedyktig lønn til alle våre assistenter. Finner du et bedre tilbud hos en annen BPA-leverandør, lover vi å matche lønnsvilkårene.

Lønnsvilkårene er satt opp på denne måten:
Grunnlønn: 190 kr per time
Kveldstillegg: 58 kr per time (Fra 17:00 til 06:00)
Helgetillegg: 55 kr per time
Helligdagstillegg: 253,32 kr per time (133,33 %)

Egen rådgiver for deg som assistent
Brageva er opptatt av å bevare dine rettigheter og din jobbhverdag. Assistenter i Brageva får tilgang til samme rådgivingstjeneste som våre arbeidsledere. Hvis det er spørsmål du ikke ønsker å stille din arbeidsleder, eller som vedkommende ikke klarer å svare på, står du fritt til å kontakte Bragevas administrasjon for råd og veiledning. Ofte blir du tildelt samme rådgiver som din arbeidsleder, men du kan være sikker på at dine spørsmål behandles konfidensielt.

Kurs og opplæring
Vi tilbyr kurs, kompetanseheving og løpende oppfølging, slik at du er komfortabel med din rolle som assistent.
I tillegg tilbyr vi assistenter som har jobbet hos oss i over 2 år muligheten til å delta på arbeidslederkurs slik at assistenter kan videreutvikle sin kunnskap innenfor BPA-yrket og bedre forstå og hjelpe arbeidslederen sin i hverdagen.

BPA for barn og unge

Brageva sin hjertesak!

Brageva har stort fokus på at barn og unge skal kunne leve det livet de selv ønsker på best mulig måte. I mange tilfeller kan BPA gis til barn og unge med funksjonsnedsettelse som et alternativ til ulike tilbud fra den kommunen en bor i. I slike tilfeller er det vanlig at foreldrene eller andre nært stående er arbeidsleder for ordningen.

Navnet «Brageva» er oppkalt etter to aktive barn, Brage på 6 år og Eva på 2 år. Dette er barna til grunnleggerne av Brageva. En av de største hjertesakene våre er at barn og unge må få utvikle seg som individer, få mulighet til å delta på aktiviteter de selv ønsker, sosialisere seg med venner, skaffe nye venner og ha mulighet til å utfolde seg på de ulike arenaene som livet og hverdagen byr på. Brageva mener at barn bør være barn, uansett hvilke utfordringer de måtte ha i hverdagen.

Vi har et sterkt ønske om å skreddersy din eller ditt barns ordning slik at han eller hun kan delta i en aktiv hverdag på lik linje med andre på samme alder. Brageva er med som støttespiller og rådgiver gjennom hele prosessen – fra den første dialogen med kommunen til rekruttering og opplæring av assistenter og arbeidsleder. Vi har erfarne rådgivere med lang erfaring innen arbeidsledelse, noe som er til stor hjelp på veien mot et mer selvstendig liv!

Administrasjon


Magnus Halvorsen

Daglig leder

Økonomi og regnskapTobias Mitterschifttaler

Avdelingskoordinator

BPA-rådgiverIngeborg Sørensen

Bemanning

Kontoransvarlig


følg brageva på

facebook!

 

Besøk Facebook siden vår her.

2 days ago

Brageva

BPA OG DRIFTSMIDLER💡Vi i Brageva ser at det blomstrer en ukultur rundt disponering av driftsmidler i BPA-ordninger. De fleste praktiserer med et tak på driftsmidlene på 100 000 samt låsing av driftsmidler til den enkelte BPA leverandør.
Dette fører i mange tilfeller til at vedtakseiere mister fokus på kvalitet rundt valget av leverandør, og kvier seg for å bytte grunnet redsel for nullstilling av driftsmidler. I andre tilfeller ser vi at vedtakseiere gjør alt de kan for å bruke opp disponible driftsmidler før de bytter leverandør. Vi i Brageva ønsker å endre bransjen for å få bukt med denne ukulturen og feil fokus på bruk av driftsmidler.
Brageva gir alle sine vedtakseiere mulighet til å ta med seg sine driftsmidler til ny leverandør ved eventuelt bytte fra oss, og åpner samtidig for donasjon av driftsmidler til valgfrie veldedige formål der dette er tillatt. Vår holdning har hele tiden vært at driftsmidler som er opparbeidet tilhører vedtakseiers BPA-ordning, ikke BPA-leverandøren. Vi håper at dette grepet er med på å vri holdningen rundt driftsmidler til øvrige BPA leverandører i bransjen, og håper med dette at flere følger vårt eksempel. Vi tør å påstå at vi tilbyr markedets beste BPA-ordning, så ikke nøl med å ta kontakt med oss om du ønsker hjelp til søknadsprosessen eller rett og slett ønsker å bytte leverandør! Du er alltid velkommen til Brageva🧡
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Brageva

Riktig god søndag🤩🥳 Husk at du kan ta kontakt med oss om du har spørsmål om BPA, vi vil gjerne hjelpe deg med å få på plass det vi mener er Norges beste BPA-ordning🧡 ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 week ago

Brageva

𝘚𝘛𝘐𝘓𝘓𝘐𝘕𝘎𝘌𝘕 𝘌𝘙 𝘉𝘌𝘚𝘈𝘛𝘛❌

SØKER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT😊

Hei👋🏼 Jeg heter Ine og er 3 år gammel. Jeg bor hjemme med mamma og pappa på Sverresborg i Trondheim, og vi ønsker nå å ansette en ny assistent i vår BPA-ordning☺️ Jeg har cerebral parese og kan ikke gå eller krabbe selv, men jeg er dritgod på å ake på rumpa! Jeg trenger mye hjelp til trening og forflytning, så du må kunne løfte meg mye for å være min assistent💪🏻 Alle måltider får jeg gjennom en knapp (gastrostomi) på magen, men jeg øver mye på å spise selv også! Jeg sliter nemlig litt med å tygge og svelge mat gjennom munnen, og brekker meg lett om konsistensen blir for vanskelig for meg😉 Hver kveld får jeg inhalasjoner gjennom en Highflow-pustemaskin for å hjelpe lungene mine med å bli bedre! Om du blir min assistent vil du selvfølgelig få full opplæring i alt teknisk utstyr jeg behøver gjennom dagen😊
Vi er nå på utkikk etter en assistent som kan jobbe som tilkalling/deltid, spesielt mye nå i sommer (juni/juli), men også videre etter sommeren☀️

For å bli min assistent må du være:
- God med barn
- Omsorgsfull
- Fleksibel og kunne stille på kort varsel
- Villig til å jobbe både dag- og kveldsvakter
- Selvstendig og trygg
- Kreativ og energisk
- Bosatt i Trondheim

Arbeidsoppgaver:
- Praktisk bistand
- Helsehjelp
- Lek og moro
- Pleie og stell
- Levere/hente/være med i bhg

Det er en fordel om du har erfaring med små barn, men dette er ikke et krav. Jeg er like trygg på både gutter og jenter, og har ingen preferanse på kjønn, så lenge du kjenner deg igjen i beskrivelsen over😊

Du blir ansatt hos vår BPA-leverandør, Brageva, men det er min mamma som blir din arbeidsleder😊 Brageva tilbyr følgende lønnsvilkår:
Grunnlønn: 190 kr per time
Kveldstillegg: 58 kr per time (Fra 17:00 til 06:00)
Helgetillegg: 55 kr per time
Helligdagstillegg: 253,32 kr per time (133,33 %)

Høres dette ut som noe for deg, send en søknad til mamma, Karoline Myrland Hagen, hvor du skriver om deg selv og hvorfor du vil bli min assistent🧡
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Brageva

🇳🇴Hipp hipp hurra🇳🇴 ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Brageva

Just living is not enough," said the butterfly, "one must have sunshine, freedom and a little flower."
-Hans Christian Andersen🦋
... See MoreSee Less

View on Facebook