VELKOMMEN TIL BRAGEVA
Vi er den lille BPA-leverandøren med det store hjertet. Vårt mål er til en hver tid å kunne tilby den beste BPA-tjenesten, slik at kundene våre kan leve et så enkelt og selvstendig liv som mulig. Vi tilbyr tett oppfølging for alle våre medarbeidere, gode vilkår for våre assistenter og fleksibilitet for våre arbeidsledere. Brageva skal være et naturlig valg for deg. Vi gjør alt på dine premisser, enkelt og greit! Vår styrke er at vi er lokale, tilstedeværende og at vi ser deg og dine behov. 
Previous
Next

Markedets beste BPA

Vi skreddersyr din BPA-ordning til å passe deg og dine behov. Vi strekker oss lenger for å ivareta dine behov. For oss er dette en selvfølge!
Les mer

Banebrytende driftsbudsjett

Brageva gir deg bransjens beste driftsbudsjett. Papirløst, enkelt og fleksibelt. Du får også 2000 kr i startbonus om du velger eller bytter til Brageva
Les mer

Gode vilkår for assistenter

Brageva skal alltid tilby den beste lønnen til assistentene våre. Er det noen som tilbyr bedre lønn, lover vi å komme med et bedre tilbud. Basta!
Les mer

Råd og veiledning

Brageva har bred erfaring med bistand i søknadsprosessen på veien mot BPA. Vi kjemper på dine premisser og brenner for hver enkelt sak.
Les mer

Unik vikarordning

Som eneste BPA-leverandør tilbyr vi en vikarordning dersom assistentene dine skulle bli syk i korte eller lengre perioder.
Les mer

Bli en del av Brageva du også!

Vi jobber kontinuerlig med å utvide vårt tjenstetilbud og kan per dags dato levere BPA i følgende kommuner (se neste kolonne).

Ønsker du hjelp til å søke om BPA?
Ønsker du å jobbe som assistent?

 

 • Bømlo Kommune (NY!)
 • Enebakk Kommune
 • Etne Kommune
 • Fittjar Kommune (NY!)
 • Flatanger Kommune (NY!)
 • Fredrikstad Kommune
 • Frosta Kommune
 • Gran Kommune
 • Grong Kommune (NY!)
 • Halden Kommune
 • Holmestrand Kommune
 • Hvaler Kommune
 • Høylandet Kommune (NY!)
 • Inderøy Kommune
 • Kristiansand Kommune
 • Kristiansund Kommune
 • Kvinesdal Kommune
 • Kvinnherad Kommune (NY!)
 • Larvik Kommune (NY!)
 • Leka Kommune (NY!)
 • Levanger Kommune
 • Lierne Kommune (NY!)
 • Lillestrøm Kommune
 • Malvik Kommune (NY!)
 • Melhus Kommune
 • Meråker Kommune
 • Namsos Kommune (NY!)
 • Namsskogan Kommune (NY!)
 • Nærøysund Kommune (NY!)
 • Orkland Kommune
 • Osen Kommune (NY!)
 • Overhalla Kommune (NY!)
 • Risør Kommune
 • Råde Kommune
 • Selbu Kommune
 • Skaun Kommune
 • Snåsa Kommune
 • Steinkjer Kommune
 • Stjørdal Kommune
 • Stord Kommune
 • Surnadal Kommune
 • Trondheim Kommune
 • Tvedestrand Kommune
 • Tydal Kommune
 • Tysnes Kommune
 • Verdal Kommune
 • Voss Kommune
 • Vågan Kommune
 • Øksnes Kommune
 • Ålesund Kommune

Ofte stilte spørsmål

Dette spør folk oss mest om

BPA er en forkortelse for brukerstyrt personlig assistanse og har de siste årene blitt brukt som en slags erstatning eller supplement til tradisjonelle helse- og omsorgstjenester gitt av kommunen.

BPA kan sees på som en forlengelse av dine armer og ben. På denne måten står du fritt til å gjøre det du ønsker uansett utfordring. Du kan for eksempel delta på fritidsaktiviteter, dra på reise, dra på kino, jobbe eller studere. Bare fantasien setter grenser!

For å ha rett på brukerstyrt personlig assistanse må du:

 • Ha et stort assistansebehov. Dette betyr et behov på minst 25 til 32 timer per uke.
 • Ha et varig assistansebehov, som regel to år eller mer.
 • Være under 67 år

Alle tilfeller blir behandlet individuelt av den enkelte kommune og kan variere alt etter hvor en bor.

Du kan også få innvilget BPA om du ikke oppfyller rettigheten dersom kommunen finner det hensiktsmessig.

Man søker BPA ved å sende en søknad til kommunen du bor i. 

Brageva kan hjelpe deg med søknadsprosessen kostnadsfritt.

I en BPA-ordning er det den med assistansebehovet som i hovedsak bestemmer over sine assistenter. Den som er arbeidsleder har det daglige ansvaret for å drifte ordningen. Dette betyr at en står fritt til å ansette de assistentene man mener passer ordningen best. Man er dermed også selv ansvarlig for å lære opp assistentene på en slik måte at hjelpebehovet ditt, eller den du er arbeidsleder for, får dekket sitt daglige behov.

Formålet med BPA er å sikre at brukeren kan leve et så fritt og selvstendig liv som mulig. I hovedsak er det brukeren selv som bestemmer hvordan BPA-ordningen skal organiseres, både med tanke på når, hvor lenge og hvordan man skal få assistanse.

Funksjonsassistanse er et tilbud og en ordning der personer med funksjonsnedsettelse kan få assistent mens du er på jobb.

Brageva har arbeidsgiveransvar på samme måte som ved et ordinært BPA-vedtak. Forskjellen er at NAV styrer vedtaket.

NAV dekker lønn til assistenten som er med deg på jobb. Det tillates ikke at assistenten utfører dine ordinære arbeidsoppgaver, men en kan bistå slik at du er i stand til å gjøre jobben din. Dette kan være alt fra praktiske gjøremål til personlig hygiene i jobbhverdagen.

Funksjonsassistanse blir gitt til de som har behov for assistanse for å kunne gå ut i, eller beholde sitt ordinære arbeid eller lærlingplass. Man må være yrkesaktiv for å kunne søke.

I hovedsak må du sende søknad til NAV for å få innvilget funksjonsassistanse.

Les mer om funksjonsassistanse her

Vi leverer BPA, funksjonsassistanse og ledsagertjenester.

Siden vi er en privat aktør har vi også mulighet til å levere andre tjenester. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg etter beste evne

Vi bruker alle kjente plattformer til rekruttering.

Ut over dette har vi en stadig voksende database med tilgjengelige assistenter, da spesielt i Trøndelag grunnet omfattende kampanjer på google, facebook og lignende.

Du kan helt fint ansette personer du kjenner fra før av.

Ved bruk av familiemedlemmer må vi søke om tillatelse til dette i din kommune. Vår erfaring er at det normalt sett blir godkjent, men dette er avhengig av kommune. Vi hjelper deg selvfølgelig med denne prosessen.

 Vi forholder oss til Virkes bestemmelser i tariffavtalen “Landsoverenkomsten for BPA”, men gir en del høyere lønn.

Dette gjør vi rett og slett for at vi kan, og at vi ser en helt tydelig effekt av dette i form av stabile assistenter i vårt arbeid. Vi legger opp til at dette er et yrke man ønsker å være i, ikke bare et springbrett.

Opplæring av assistenter og arbeidsledere foregår med E-læring og for tiden opplæring over Teams grunnet pandemien. Vi har et grundig opplæringsprogram for våre arbeidsledere og assistenter som er bygget opp for læring. Alle våre arbeidsledere og assistenter får kursbevis ved gjennomført kursing. 

Dette er en viktig del av det å ha BPA, gleden over friheten med å komme seg ut i verden er en del av kjernen til hele verktøyet. Før en lengre reise, trenger vi varsel noen uker i forkant for å få godkjent forlenget arbeidstid for dine assistenter hos arbeidstilsynet, du har et driftsbudsjett som dekker flybilletter, og andre reiseutgifter til dine assistenter, herunder diett, hotellopphold m.m. Før reisen skal gjennomføres tar vi en gjennomgang der vi hjelper deg med å opprette en reiseavtale, for å legge føringer i forkant av reisen for dine ansatte assistenter.

Dette kan vi skreddersy etter hva som passer best for deg. Normalt sett er det arbeidsleder som har ansvaret for den daglige driften av ordningen, dette dreier seg om å sette opp vaktplan, ha siste intervju med sine assistenter, og sørge for at forbruket av timer i ordningen er korrekt. Vår jobb er å være arbeidsgiver, læringsplattform og støttespiller. Det fine med Brageva, er at vi kan tilpasse din rolle, til akkurat det du er komfortabel med å gjennomføre. 

All timerapportering gjøres digitalt via vår app. Vi benytter oss av Tamigo som plattform.
Vi er markedsledende på utgiftsrefusjoner, det er bare å ta bilde av kvittering med vår utgiftsføringsapp og sende inn, så får du det på ønsket konto samme virkedag eller dagen etter.
Avtaler signeres digitalt.

 Ja vi har driftskonto, den er på 5% og kan brukes til alt skatteloven godkjenner. Dette betyr blant annet at vi dekker internettutgifter, datautstyr, diett til assistenter, reiseutgifter, sanitærutstyr, kjøregodtgjørelser med mer.

Du og assistentene dine får en egen kontaktperson i administrasjonen. Vi er tilgjengelig når du måtte trenge det på telefon, melding eller e-post.

 Vi er leverandøren som satser lokalt, du kommer til å bli godt kjent med alle ledd i vår organisasjon, og vil få en personlig oppfølging som ingen andre greier å levere. Dette er i hovedsak grunnet størrelsen på selskapet, vi er små, derfor er vi til stede, vi kjenner alle våre vedtakseiere. Når du ringer til oss så blir du ikke satt over, du vil bli svart, du vil bli ivaretatt og sett. Vi tilpasser oss etter dine behov, ikke omvendt. Det første som skjer når du starter hos oss, er at du får en Ipad og 2000 kr i oppstartsmidler på din driftskonto. Vi har de desidert beste lønnsvilkårene i bransjen, dette fordi vi ser at det hjelper, på denne måten får du bransjens mest stabile BPA ordning. 

Arbeidsleder i Brageva

Hva kan du forvente deg som arbeidsleder?


Råd og veiledning

Brageva ønsker å assistere deg i prosessen ved å skaffe seg BPA
Vi har flinke og erfarne rådgivere som kan hjelpe deg gjennom hele eller deler av prosessen. Vi er fleksibel og har et ønske om å hjelpe deg etter beste evne. Hos oss får du en jevnlig dialog og tett oppfølging fra en av våre rådgivere.

Vikarordning
Som eneste BPA-leverandør tilbyr vi en vikarordning dersom assistentene dine skulle bli syk i korte eller lengre perioder. Dette betyr at du kan kontakte oss slik at vi kan tilby deg en erstatning dersom du skulle trenge det*. Vi henter da inn assistenter som allerede jobber i Brageva, slik at du får en større trygghet og mer forutsigbar hverdag.

Tilrettelegging
Vi ønsker å tilrettelegge på best og enklest mulig måte for våre arbeidsledere. Dette gjøres ved å digitalisere store deler av papirarbeidet som er knyttet til ordningen. Et eksempel kan være at arbeidskontrakter og timelister signeres og godkjennes elektronisk. Vi ser stadig etter nye løsninger for å forenkle din hverdag som arbeidsleder. Våre nettsider er tilpasset til bruk av telefon og nettbrett.

Driftsbudsjett
Brageva ønsker ikke at du som arbeidsleder skal ha unødvendige kostnader knyttet opp mot BPA-ordningen din. Derfor tilbyr vi et fleksibelt driftsbudsjett der vi gir 5% av den totale timesprisen tilbake til deg. Vi tilbyr løsninger slik at du kan skanne kvitteringer til oss slik at du slipper unødvendig papirarbeid og postgang. 

Som eneste leverandør gir Brageva alle sine vedtakseiere mulighet til å ta med seg sine driftsmidler på inntil 10 000 kr til ny leverandør. Vi åpner samtidig for donasjon av driftsmidler til valgfrie veldedige formål der dette er tillatt.

Kurs og opplæring
Vi tilbyr kurs, kompetanseheving og løpende oppfølging , slik at du er komfortabel med din rolle som arbeidsleder. I ditt hjem, eller hos oss. Vi tilrettelegger også for kompetanseheving av assistenter ut ifra dine ønsker.

*Så fremst assistenter er tilgjengelig i ditt område

Assistent i Brageva

Hva kan du forvente deg som assistent?

 

Konkurransedyktig lønn
Brageva er opptatt av å ta vare på alle sine ansatte. Vi mener at assistentyrket er en viktig jobb for våre brukere og vi setter pris på den jobben som blir gjort. Derfor ønsker vi å tilby en konkurransedyktig lønn til alle våre assistenter. Finner du et bedre tilbud hos en annen BPA-leverandør, lover vi å matche lønnsvilkårene.

Lønnsvilkårene er satt opp på denne måten: 
Grunnlønn: 195 kr per time
Kveldstillegg: 62 kr per time (Fra 17:00 til 06:00)
Helgetillegg: 59 kr per time
Helligdagstillegg: 260 kr per time (133,33 %)

Annsienitetstillegg: 4% hvert 3. år med relevant erfaring, opp til 15 års erfaring

Egen rådgiver for deg som assistent
Brageva er opptatt av å bevare dine rettigheter og din jobbhverdag. Assistenter i Brageva får tilgang til samme rådgivingstjeneste som våre arbeidsledere. Hvis det er spørsmål du ikke ønsker å stille din arbeidsleder, eller som vedkommende ikke klarer å svare på, står du fritt til å kontakte Bragevas administrasjon for råd og veiledning. Ofte blir du tildelt samme rådgiver som din arbeidsleder, men du kan være sikker på at dine spørsmål behandles konfidensielt.

Kurs og opplæring
Vi tilbyr kurs, kompetanseheving og løpende oppfølging, slik at du er komfortabel med din rolle som assistent.
I tillegg tilbyr vi assistenter som har jobbet hos oss i over 2 år muligheten til å delta på arbeidslederkurs slik at assistenter kan videreutvikle sin kunnskap innenfor BPA-yrket og bedre forstå og hjelpe arbeidslederen sin i hverdagen.

BPA for barn og unge

Brageva sin hjertesak!

Brageva har stort fokus på at barn og unge skal kunne leve det livet de selv ønsker på best mulig måte. I mange tilfeller kan BPA gis til barn og unge med funksjonsnedsettelse som et alternativ til ulike tilbud fra den kommunen en bor i. I slike tilfeller er det vanlig at foreldrene eller andre nært stående er arbeidsleder for ordningen.

Navnet «Brageva» er oppkalt etter to aktive barn, Brage på 6 år og Eva på 2 år. Dette er barna til grunnleggerne av Brageva. En av de største hjertesakene våre er at barn og unge må få utvikle seg som individer, få mulighet til å delta på aktiviteter de selv ønsker, sosialisere seg med venner, skaffe nye venner og ha mulighet til å utfolde seg på de ulike arenaene som livet og hverdagen byr på. Brageva mener at barn bør være barn, uansett hvilke utfordringer de måtte ha i hverdagen.

Vi har et sterkt ønske om å skreddersy din eller ditt barns ordning slik at han eller hun kan delta i en aktiv hverdag på lik linje med andre på samme alder. Brageva er med som støttespiller og rådgiver gjennom hele prosessen – fra den første dialogen med kommunen til rekruttering og opplæring av assistenter og arbeidsleder. Vi har erfarne rådgivere med lang erfaring innen arbeidsledelse, noe som er til stor hjelp på veien mot et mer selvstendig liv!

Våre ansatte


Magnus RistoDaglig leder

Økonomiansvarlig

E-post:

magnus@brageva.no

Telefon:
936 64 700


Ingeborg RistoMedeier

Førstehjelpsansvarlig


Tobias MitterschifftalerOperasjonell leder

BPA-koordinator

E-post:

tobias@brageva.no

Telefon: 
413 45 210


Johanne LieAdministrativ medarbeider

BPA-koordinator

E-post:

johanne@brageva.no

Telefon: 
904 29 925


Lena Iren HorieBPA-koordinator

E-post:

lena@brageva.no

Telefon: 
904 29 812


Anne Mari Vårhus GimseInntakskoordinator

Markedsføringsansvarlig


Ragna BromsethHR-ansvarlig

Rådgiver for assistenter

E-post:

ragna@brageva.no

Telefon: 
943 03 430


Brageva ASSentralbord

Rådgivning

E-post:

post@brageva.no

Telefon: 
40 07 00 20

følg brageva på

facebook og instagram!