BPA for barn

Brageva har stort fokus på at barn og unge skal kunne leve det livet de selv ønsker på best mulig måte. I mange tilfeller kan BPA gis til barn og unge med funksjonsnedsettelse som et alternativ til ulike tilbud fra den kommunen en bor i. I slike tilfeller er det vanlig at foreldrene eller andre nært stående er arbeidsleder for ordningen.

En av de største hjertesakene våre er at barn og unge må få utvikle seg som individer, få mulighet til å delta på aktiviteter de selv ønsker, sosialisere seg med venner, skaffe nye venner og ha mulighet til å utfolde seg på de ulike arenaene som livet og hverdagen byr på. Brageva mener at barn bør være barn, uansett hvilke utfordringer de måtte ha i hverdagen.

Vi har et sterkt ønske om å skreddersy din eller ditt barns ordning slik at han eller hun kan delta i en aktiv hverdag på lik linje med andre på samme alder. Brageva er med som støttespiller og rådgiver gjennom hele prosessen – fra den første dialogen med kommunen til rekruttering og opplæring av assistenter og arbeidsleder. Vi har erfarne rådgivere med lang erfaring innen arbeidsledelse, noe som er til stor hjelp på veien mot et mer selvstendig liv!

Hold inn Ctrl-tasten, eller cmd-tasten på Mac. Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske.
Kontaktskjema
Hopp rett ned til innholdet