Brageva har inngått tariffavtale med Fagforbundet!

Brageva har fra 1.februar 2023 inngått tariffavtale med Fagforbundet i regi av virke.


Tariffavtalen sikrer grunnleggende rettigheter for våre assistenter og økt fleksibilitet for våre arbeidsledere.
Overenskomsten gjelder for arbeidstakere ansatt i Brageva, som personlige assistenter/funksjonsassistenter, med unntak som er nevnt i de enkelte bestemmelsene.

Les mer om hva dette innebærer:
https://www.virke.no/tariff-og-lonn/finn-tariffavtale/landsoverenskomst-for-bpa/