Brageva har fått konsesjon i Sauda kommune

Brageva har fått tildelt konsesjon i Sauda kommune og kan nå levere våre BPA-tjenester i årene som kommer. Sauda er vår andre tildeling i 2023. Med det leverer vi BPA i totalt 60 kommuner over hele Norge.

Sauda kommune har nylig vært i fokus som en kommune som har gjort store fremskritt innenfor flere områder. Med sine rundt 4 500 innbyggere ligger Sauda kommune i Rogaland fylke og er kjent for sin vakre natur og sin sterke historie innenfor industrien.

Den siste tiden har Sauda kommune blitt lagt merke til for sitt arbeid med å fremme bærekraftig utvikling. Kommunen har satt seg ambisiøse mål om å bli en nullutslippskommune innen 2050, og har allerede gjort store investeringer i fornybar energi. Sauda har også vært en pådriver for å få etablert et felles datasenter i regionen som skal gå på fornybar energi.

Vi ser frem til et godt samarbeid i årene fremover!