Brageva har fått konsesjon i Orkland kommune!

Brageva har fått tildelt konsesjon i Orkland kommune og kan nå levere våre BPA-tjenester i årene som kommer.


Orkland kommune, som ble etablert 1.januar 2020, ved kommuneslåingen – ligger sør-vest i Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden, og er den femte største kommunen i fylket.
Gruvedriften på Løkken Verk, med historie tilbake til 1654, var starten på et industrieventyr som i dag rommer flere markedsledende bedrifter innen et bredt næringsspekter, og Havnevirksomheten på Orkanger har lange, historiske røtter tilbake til 1600-tallet med eksport av kobber fra gruvene.

Orkland visjon er blant annet å være modig, som er målrettet mot blant annet innovasjon, og næringsutvikling for å møte fremtidas utfordringer som lokalsamfunn og regionalt tyngdepunkt.
Dette ser vi blant annet i landbruket, som har en sentral betydning i Orkland Kommune. Flere Småskalaprodusenter har startet med videreforedling av egne råvarer, enkelte også med eksklusive bidrag til Michelin – restauranter i Trondheim.

Orkland skal være også være nær og arbeide for gode menneske møter, og møte individuelle behov. Dugnadsånd er et særtrekk ved kommunen. Aktive idrettslag gir tilbud om fotball, handball, turn, skyting, svømming, klatring og langrenn, for å nevne noe.
I de senere årene har det også vært satset stort på anleggs utvikling for både sommer- og vinteraktivitet. I løpet av sommersesongen er det flere festivaler, arrangementer og spel som skaper folkeliv og aktivitet i hele kommunen.

Vi ser frem til et godt samarbeid i årene fremover!