Brageva har fått konsesjon i Froland Kommune!

Brageva har fått tildelt konsesjon i Froland kommune og kan nå levere våre BPA-tjenester i årene som kommer.

Froland er en kommune i Agder fylke. Den grenser i nord mot Åmli, i øst mot Tvedestrand, i sør mot ArendalGrimstad og Birkenes, og i vest mot Evje og Hornnes og Bygland. Kommunesenteret ligger i Osedalen, som er en del av tettstedet Blakstad.Froland er en kommune i Agder fylke, nordvest for Arendal. Kommunens østligste del ligger omkring Nidelvas løp, fra litt nord for Rise til Nelaug, nordvest for Arendal.

Dagens kommune ble til ved sammenslåing av tidligere Froland og Mykland kommuner i 1967.

Skogbruk og jordbruk har lenge vært viktige næringer i Froland.

Berggrunnen består i hele kommunen av grunnfjell som er 1700–900 millioner år gammelt. I østre del av kommunen består berggrunnen særlig av ulike gneiser med en strøkretning hovedsakelig sørvest-nordvest. I vest er strøkretningen mer sør-nord, men her er innslaget av granitt i berggrunnen hyppigere. Særlig gneisområdene er rike på ulike mineralforekomster (blant annet kobberjernfeltspatkvarts) som tidligere har vært gjenstand for gruvedrift.

‘Froland er en kommune som domineres av store skogsarealer som gjennomskjæres av to store vassdrag, Nidelva og Tovdalselva. Froland sin høyeste fjeltopp er Befjell på 658 moh. Mange tror at det er Himmelsyna som er høyest, men dette fjellet er kun 645 moh og er Birkenes sin høyeste fjelltopp.