Brageva har fått konsesjon i Nittedal kommune

Brageva har fått tildelt konsesjon i Sandefjord og Smøla kommune og kan nå levere våre BPA-tjenester i årene som kommer. Nittedal er den niende tildelingen Brageva har fått så langt i år. Vi leverer nå BPA i 67 kommuner over hele Norge.

Nittedal kommune, en perle i Viken fylke, har nylig fanget oppmerksomheten med sitt mangfoldige tilbud og engasjement for innbyggerne. Med en befolkning på rundt 24 000 har Nittedal etablert seg som en blomstrende kommune som balanserer moderne bekvemmeligheter med naturskjønnhet og kulturell rikdom.

Kommunens satsing på bærekraftig utvikling har vært bemerkelsesverdig. Nittedal har tatt konkrete skritt for å redusere karbonavtrykket og beskytte miljøet. Gjennom oppfordring til bruk av kollektivtransport, utbygging av sykkelstier og fremme av grønne energikilder, har Nittedal markert seg som en kommune som tar klimautfordringer på alvor.

I tillegg til bærekraft, har Nittedal også lagt vekt på å tilrettelegge for næringsliv og arbeidsplasser. Kommunen har etablert et næringsfond som støtter lokale gründere og bedrifter, og det satses på å skape et levende næringsmiljø som kan bidra til vekst og arbeidsmuligheter for innbyggerne.

Vi ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer!